Naiktaraf UPKJ dan Pertambahan Bidang MFO

Syarikat telah menaiktaraf pendaftaran Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dari Kelas F ke Kelas E. Serta beberapa pertambahan sub-bidang.
Selain itu juga, syarikat telah menambah beberapa bidang baru bagi pendaftaran dengan Perbendaharaan Negeri Sarawak (MFO/FFO).

 

Maklumat terkini boleh didapati di https://azrieent.wordpress.com/2010/10/30/pendaftaran-syarikat/

Advertisements

Pendaftaran Syarikat

1. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

No. Pendaftaran : 1313 S 2004 0216

Tempoh Sah       : 27.9.2012 – 26.9.2015

Kelas Kepala Sub-Kepala
F III

IV

VI

 

11, 2a, 8b

1, 3b

6a

2. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

No. Pendaftaran        : 0120050106-SR101137

Tempoh Sah               : 14/09/2012 – 05/01/2014

Kelas Kepala Sub-Kepala
G2 BCE

ME

B04 B07 B14 B24CE21 CE01 CE22

E11

3. Perbendaharaan Malaysia Sarawak (FFO)

No. Pendaftaran        : 357-30003411

Tempoh Sah               : 05/09/2011 – 04/09/2014

Kod Bidang
040101

 

040102

 

040103

 

110603

 

130201

 

140201

 

221001

 

221002

 

060301

 

060301

 

090101

 

120602

Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah

 

Makanan Dan Minuman

 

Makanan Bermasak Islam

 

Alatganti dan Kelengkapan Bot/Kapal

 

Stesen Janakuasa, Peralatan/Alat Ganti/Aksesori (Secondary)

 

Stesen Janakuasa, Peralatan/Alat Ganti/Aksesori (Primary)

 

Pembersihan Bangunan dan Pejabat

 

Membersih Kawasan

 

Bahan Bakar

 

Bahan Pelincir

 

Bahan Binaan

 

Peralatan Kawalan Api
 

4. Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Sarawak (UPK).

No. Pendaftaran        : UPK-K/04409

Tempoh Sah               : Sehingga 19 September 2014

Status                          : Bumiputra

Bidang Kelas Kepala Sub-Kepala
Kerja E I

II

III

IV

VI

1, 3(a)(ii)

1(a), 1(b), 1(c), 2(a), 2(b), 5(a), 5(b), 5(c), 6(a), 6(b), 7

1(a), 1(b), 1(d), 1(e), 2(a), 2(b), 2(c), 2(d), 3(a), 3(b)

4(a), 4(b)

5(b), 6

Bekalan & Perkhidmatan C VI

VII

1(a)

3(a)(i), 3(a)(ii)

5. Telekom Malaysia Berhad

Certificate No.           : 1000032284

Vendor No.                : 1023015

Tempoh Sah               : 29.11.2010 – 28.11.2012

Kod Bidang
D2_1D2_2

D2_3

D2_4

D3_1

D3_2

D3_3

 

Road & Bridge Construction & RepairSlope/Landslide/Erosion Protection

Slope/Landslide/Erosion Const & Repair

Structure/Cabin/Shelter Repair

Building Construction

Interior Renovation Services

General Building Repair & Services